Da vi satt inne

I Da vi satt inne møtes fem tidligere innsatte. De deler historier, opplevelser og refleksjoner fra tiden før, under og etter soning.

Bli kjent med deltakerne

La oss introdusere deg for noen av menneskene som deltar i serien "Da vi satt inne". Gjennom deres personlige historier får du et innblikk i livene deres, både før og etter soning, og hvordan tiden bak murene har påvirket dem.


En uke i fengsel

Deltagerene i Da vi satt inne har skisset opp hvordan en vanlig dag kan se ut i fengsel. Hverdagen bak murene er ofte strengt regulert med faste rutiner og aktiviteter, designet for å skape en strukturert og stabil hverdag for de innsatte. Disse rutinene spiller en viktig rolle i rehabiliteringsprosessen og hjelper de innsatte med å forberede seg på livet etter løslatelse. Her er tre eksempeler på en daglig timeplan for innsatte i norske fengsler:

Vil du bli meddommer?

Å være meddommer i domstolene er en viktig oppgave. Nå har du muligheten til å melde din interesse!

Frivillige organisasjoner for tidligere innsatte

For de som har sonet en dom, kan overgangen tilbake til samfunnet være utfordrende. Heldigvis finnes det flere frivillige organisasjoner som tilbyr støtte og ressurser for å hjelpe tidligere innsatte med å reintegrere seg i samfunnet. Her er en oversikt over tre viktige organisasjoner du kan kontakte for hjelp og støtte:

Mer fra Drop 1