Kroppen min

«Kroppen min» er en uretusjert og ærlig visuell fortelling om ti kvinner i alderen 20-39 år, som har latt seg portrettere for å hylle kvinnekroppen. Alle har et forhold til kroppen sin, på godt eller vondt, men jeg ønsker å vise det fine og unike i hver kropp.

Mer fra Drop 1